Skip to main content

Afdeling treedt niet in intern verenigingsrecht

27 november 2020

Twee verenigingen keren zich tegen het bestemmingsplan Nieuweweg Lochem dat de bouw van woningen mogelijk maakt. Daarbij tracht – waarschijnlijk – de ontwikkelaar de twee verenigingen juridisch buiten spel te zetten. De besturen van de verenigingen zouden niet de toestemming hebben van de algemene vergaderingen van de verenigingen en om die reden niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard in hun beroep. De Afdeling overweegt in de uitspraak van 25 november 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:2796) met verwijzing naar een eerdere uitspraak van 3 april 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:BZ7611) dat, gelet op artikel 2:45, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, niet getreden wordt in de vraag of aan het instellen van het beroep rechtsgeldige besluiten van de bevoegde organen van de verenigingen ten grondslag liggen. Dat niet is gebleken dat de algemene vergaderingen van de verenigingen toestemming hebben gegeven voor het instellen van beroep, betekent daarom niet dat het beroep, voor zover ingesteld door de verenigingen, niet-ontvankelijk is.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco